MISJA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
Misja św. Teresy to ruch zakorzeniony w duchowości karmelitańskiej, powstały 40 lat temu w Lisieux, we Francji, skąd rozprzestrzenia się na kolejne kraje Europy. Od 1995 roku jest obecny także w Polsce. Gromadzi wiernych świeckich, którzy pragną być "miłością w sercu Kościoła", odpowiadając na prośby osób konsekrowanych o szczególne wsparcie modlitewne.

Działalność Misji łączy w sobie dwa nurty:

1 Modlitwę - jedna osoba świecka (dziecko lub dorosły) zobowiązuje się do modlitwy za konkretną osobę duchowną, znając tylko jej imię; w intencji powierzonego jej kapłana, kleryka, zakonnika lub siostry zakonnej (duchowego "przydziału" dokonuje warszawski Sekretariat Misji) ofiarowuje modlitwę do Matki Bożej Kapłanów - codziennie przez rok, z możliwością przedłużenia okresu modlitewnej opieki na kolejne lata.

2 Formację - nie jest ona warunkiem uczestnictwa w apostolacie; chętnym daje jednak możliwość pogłębienia refleksji nad rolą Eucharystii, życia konsekrowanego i miejsca wiernych świeckich w Kościele oraz wejścia na Małą Drogę Duchową św. Teresy.

W naszej parafii w ramach Misji modli się obecnie ponad 120 dzieci, do których ten apostolat skierowany jest w szczególny sposób. To za mało! Potrzeba nas więcej, aby żadna prośba o modlitwę (a prosi o nią coraz więcej kapłanów) nie pozostała bez odpowiedzi! Duchowym opiekunem tej wspólnoty jest ks. prob. Zbigniew Kuźnicki.

Poniżej publikujemy modlitwę jaką odmawiają dzieci za kapłanów:

Modlitwa do Matki Bożej Kapłanów

Maryjo, Matko Chrystusa - Kapłana,
Matko kapłanów na całym świecie,
Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób,
Bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna.
Przez całe ziemskie życie pomagałaś Jezusowi,
A teraz wstawiasz się za nami w niebie.
Błagamy Cię, módl się za kapłanów!
Módl się do Ojca Niebieskiego, "by posłał robotników na żniwo swoje".
Módl się by nie zabrakło nam kapłanów,
którzy będą udzielać nam sakramentów,
będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa
i uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi!
Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca,
by dał nam kapłanów, jakich nam potrzeba,
bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić,
Uproś nam kapłanów, którzy będą święci! Amen!

Biuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy


ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

telefony kontaktowe:

PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138