POPRZEDNIE OGŁOSZENIA

 NIEDZIELA, 18-10-2020


Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy zaangażowali się w prace prowadzące do godnego przyjęcia Matki Bożej w znaku Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego: za przystrojenie domów i ulic na terenie całej Parafii, ofiarowane kwiaty przystrojenie kościoła i terenu wokół kościoła, przygotowującym samą uroczystość służbie ołtarza z panem organistą, zespołom Santa Joe i KSM, pocztom sztandarowym, noszącym feretrony, delegacjom witającym i żegnającym Obraz kamerzystom dzięki którym uroczystość została uwieczniona, obsłudze zakrystii, wszystkim Parafianom za tak liczny udział w nabożeństwach i czuwaniach, ojcom paulinom Krzysztofowi i Dariuszowi za przeprowadzenie nas przez czas Nawiedzenia, za złożone ofiary. „Bóg zapłać”. 

W związku z tym, że kapłani naszej parafii mieli kontakt z osobą, u której wykryto pozytywny wynik koronawirusa - w kościele nie będą odprawiane Msze św. oraz nabożeństwa do czwartku 22 października włącznie, kapłani pozostają w samoizolacji.

KOŚCIÓŁ W CIĄGU DNIA BĘDZIE OTWARTY.

Zachęcamy do łączenia się w modlitwie za pomocą radia i telewizji.

 

Zmarli; z naszej Parafii Józef Borowczak z Polnej, przeżył 74 lata, z Parafii św. Mateusza: Katarzyna Michalczak, l. 55 z Rejmonta, Łucja Wojtaszek l. 82 z Niegolewskich, Marian Polaszek l. 96 z Mickiewicza. Pogrzeby były w minionym tygodniu. Wspomnijmy o nich w naszych modlitwach. Zmarł także ks. Kazimierz Sierpowski, l. 91, przeżywający lata emerytury w Kuślinie. Pogrzeb w środę w Michorzewie w środę o 12.00. Zmarli także z naszej parafii Henryk Walicht z Ogrodowej, przeżył 75 lat  oraz Teresa Ruta z Kopanej, przeżyła 92 lata. Pomódlmy się za zmarłych /wieczny odpoczynek…/Biuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy


ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

telefony kontaktowe:

PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138