SŁUŻBA OŁTARZA CZYLI MINISTRANCI
Słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego „ ministrare” i oznacza „służyć, pomagać”. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu. Chociaż chłopcom bardziej odpowiadają mundury niż suknie, to ministranci chętnie wkładają na siebie bielutkie komże, by na oczach zgromadzonych w kościele wiernych dostojnie spełniać swoje funkcje. Ministrant powinien być wzorem dla swojego otoczenia, którym jest jego klasa, podwórko, a co najważniejsze jego najbliższa rodzina. Musi poświęcić swój czas na to, aby służyć Panu Bogu. Zanim jednak zostanie dopuszczony do służby przy ołtarzu, musi być odpowiednio przygotowany do tego wielkiego wydarzenia.

Od kiedy istnieją ministranci? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. A w narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni do służby w świątyni - pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów i ich działalność.

Sama służba wymaga czasami od nich naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mają taką wiadomość, że służą samemu Bogu i ludziom i ta świadomość umacnia. Każdy ministrant jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi. Służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Mogą być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Bycie ministrantem jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazują, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Nasza wspólnota ministrancka liczy 38 osób . Opiekunem jest ks. Piotr Majchrzak, a Jego prawą ręką Jakub Zandecki.

Spotykamy się na zbiórkach, podczas których omawiamy sprawy bieżące, a także staramy się przygotować do swojej posługi przy ołtarzu poprzez ćwiczenia praktyczne. Oprócz spotkań formacyjnych spędzamy wspólnie czas na grze w piłkę nożną, na wycieczkach, wyjazdach na basen czy na letnich obozach pod namiotami w Wieleniu i w Białej. Wszystkich zainteresowanych służbą przy ołtarzu ZAPRASZAMY do zapisania się u księdza Piotra.

Biuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy


ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

telefony kontaktowe:

PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138