PRZYDROŻNE KRZYŻE,

FIGURY I KAPLICZKI


Na terenie parafii znajdowało się dziewięć krzyży, trzy figury i dwie kapliczki (dane z roku 2000). Stanowiły one, jak pisze pan Zygmunt Duda w książce "Stulecie świątyni i dwudziestolecie parafii św. Józefa w Opalenicy", nieodzowny element krajobrazu. Stały w miejscach nie opodal dróg i ludzkich zabudowań. W przeszłości były do domy modlitwy, dziś jakby tracące cośz dawnej dostojności. Przydrożne te znaki były widomym znakiem wiary, zewnętrznym przejawem kultu religijnego, znakiem łączności wielu pokoleń w tej samej wierze.

W Jastrzębnikach znajdowały się: krzyż, figura i kapliczka. Na końcu drogi przez wieś, rozchodzącej się w kierunku Michorzewka i Kuślina stał od ponad 20 lat krzyż żelazny, a wokół niego płocik drewniany. Przy budynku szkolnym od 1918 roku wznosił się postument murowany z cegły, otynkowany, zwieńczony krzyżem. Na bazie tego obiektu, po roku 1964, obłożono trzyczęściowy postument drobną kostką brukowaną, a na wierzchołku umieszczono betonowy krzyż z pasyjką. Figurę o wysokości ponad 3 m opasano ogrodzeniem żelaznym pochodzącym z miejscowego cmentarza ewangelickiego. Przy krzyżówce dróg do Rudnik, Michorzewka i Dąbrowy, stała murowana z cegły, otynkowana i pomalowana na zielono, kapliczka z gipsową figurą Matki Boskiej Różańcowej.

Pierwszy krzyż w historii Kopanek postawiono dopiero w roku 1928 za sprawą mieszkających tam Polaków. Do dnia dzisiejszego, do tego krzyża wyznaczana jest trasa procesji w oktawie Bożego Ciała.

We wsi Łęczyce, zominowanej od początku osady olęderskiej przez ewangelików, krzyża nie było. Dopiero w roku 1950 powstał z fundacji mieszkańców wioski. Postawiono pierwszy i dotąd jedyny krzyż przy rozstaju dróg.

W Opalenicy krzyż postawiono tuż za przejazdem kolejowym, przy drodze do Rudnik, w drugiej połowiek XIX wieku. Przestawiano go w inne miejsca trzykrotnie (1902, 1926, 1994). W obecnym miejscu, przy drodze do Jastrzębnik i Rudnik, patronuje zwartej zabudowie "cukrowniczych" bloków mieszkaniowych. Do krzyża umocowano niewielką drewnianą kapliczkę z figurką Matki Bożej, wykonano nowy płocik z drewna, założono kostkę pozbruku. Między innymi dzieci szkolne z osiedla spotykały się tam na modlitwie różańcowej

W Porażynie, przy drodze Opalenica - Nowy Tomyśl, tuż przy sklepie, stał krzyż początkami sięgający pierwszych lat XX wieku. Krzyż w tym miejscu był stawiany kilkakrotnie. W roku 2015 stanął ponownie grundownie wyremontowany. Drugi krzyż w Porażynie, znajduje się przy drodze przez wieś.

W Sielinku zaistniał jedyny przypadek umiejscowienia obok siebie krzyża i figury. W roku 1997 nową figurę na postumencie z cegły poświęcił proboszcz Bernard Cegła. Krzyż i figura stanęły w centrum Sielinka, przed kaplicą. Do roku 1967 stały w dwóch różnych miejscach tej wioski. Przy lesnej drodze z Sielinka do Kopanek wznosiła się kapliczka z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Początki kapliczki sięgają roku 1935 jako swoisty dar dziękczynienia Jana i Józefy Weymanów w 25-lecie pożycia małżeńskiego. Ponownie kapliczkę postawiono w roku 1947. Niedaleko od niej w wsi Terespotockie znajduje się krzyż ufundowany przez Józefa i Katarzynę Obstów w 1885r.
Biuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy


ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

telefony kontaktowe:

PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138