KATECHEZA DLA DOROSŁYCH

W naszej parafii od wielu lat istnieje kilkunastoosobowa grupa „dorosłych”, która na regularnych spotkaniach pogłębia swoją wiarę i wiedzę religijną. Jest to bardzo ważny kierunek działań duszpasterskich, gdyż bardzo mocno w ostatnich latach Kościół skupiał uwagę na katechizacji dzieci i młodzieży, zapominając jednocześnie o wielkiej potrzebie rozwoju duchowego dorosłych parafian.

Sobór Watykański II i św. Jan Paweł II w swoich dokumentach bardzo wyraźnie podkreślali wielką rolę osoby dorosłej we wszystkich płaszczyznach działalności Kościoła. „Człowiek bowiem dorosły jest pierwszym i podstawowym adresatem, i zarazem podmiotem, życia i działania wspólnoty Ludu Bożego (zob. Directorium Catechisticum Generale [DCG] n. 20; Catechesi tradendae [CT] n. 43), jak i pierwszym podmiotem w wychowaniu młodego pokolenia. Dokumenty soborowe mówią dalej, że aby mógł on wnieść swój owocny wkład w życie i działalność wspólnoty Ludu Bożego, trzeba postrzegać i rozumieć go w całej prawdzie jego istnienia i działania, otwierać się na wyrażane przez niego specyficzne potrzeby, poznawać jego warunki życia, a formację religijną traktować jako proces ogarniający całą jego egzystencję.

Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy w naszej KATECHEZIE DLA DOROSŁYCH (spotkania odbywają się w Domu Parafialnym w każdy czwartek po wieczornej Mszy św.). Jeśli nurtują Cię pytania o wiarę, życie religijne, wspólnotę Kościoła - przyjdź posłuchać, porozmawiać, podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Zapraszamy.Biuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy


ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

telefony kontaktowe:

PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138