KAPLICE FILIALNE

PARAFII PW. ŚW. JÓZEFAKAPLICA W JASTRZĘBNIKACHW latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w Jastrzębnikach, oddalonych od Opalenicy o 6 km, odprawiano Msze św. co drugą niedzielę i prowadzono tam katechizację dzieci i młodzieży. Jako kaplica służyło prywatne mieszkanie. Pomieszczenie było niewielkie. Mieszkańcy wioski pragnęli mieć większe i niezależne lokum na ten cel.

Ówczesny proboszcz ks. Bolesław Kryś wyszedł naprzeciw oczekiwaniom. Rozpoczął starania o pozyskanie zezwoleń i środków finansowych. Nieruchomość pod kaplicę ofiarowali Jan i Franciszka Matyjasikowie, a autorami projektu obiektu byli Zygmunt Kłopocki i Andrzej Kurzawski. Udział w finansowaniu zakupu materiałów zadeklarowała cała parafia. W połowie listopada 1984r. kaplica postawiona została w stanie surowym.

Pierwszą Mszę św. w kaplicy, niezupełnie gotowej, odprawił bp Zdzisław Fortuniak 23 marca 1985r. Odtąd co niedzielę odbywały się w tym miejscu Msze św. Kuria Metropolitalna, 13 maja 1991r., na wniosek proboszcza wyraziła zgodę, aby kaplicę oddać pod opiekę wówczas błogosławionej, a dziś świętej Urszuli Ledóchowskiej. Uroczystego poświęcenia kaplicy i nadania tytułu dokonał bp Zdzisław 7 listopada 1992r.KAPLICA W KOPANKACHKopanki to najbardziej odległa wieś (10 km) od kościoła parafialnego. W latach 1945-1952 nabożeństwa odprawiano w kaplicy szkolnej. Od roku 1959 z posługi duszpasterskiej korzystano nadal na miejscu, ale już w domu Katarzyny Stafeckiej i jej rodziny Matuszaków i Knychów. W roku 1988 okazało się, że dom, w którym dotychczas spotykano się, był bardzo potrzebny rodzinie. Ponownie dla sprawowania kultu religijnego swoje pomieszczenie udostępniła miejscowa szkoła. Proboszcz wraz z mieszkańcami Kopanek podjęli kroki zmierzające do budowy obiektu sakralnego.

Działkę jako darowiznę przekazali w marcu 1990r. Stefan i Dorota Kromowie z Kopanek. Projekt kaplicy bezinteresownie wykonała Benigna Dziudziel, pochodząca z Kopanek i wraz ze swym mężem sprawowała nadzór nad tą budową. Środki finansowe na budowę uzyskano z ofiarności mieszkańców wioski, Urzędu Miasta i Gminy w Opalenicy, Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Realizacja inwestycji byłaby niemożliwa bez wsparcia finansowego kilkunastoosobowej grupy rodzin niemieckich.

Abp Jerzy Stroba w 1994r. erygował kaplicę w nowo wybudowanym budynku i nadał jej tytuł Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 27 czerwca 1995r. odbyło się poświęcenie kaplicy przez bpa Z. Fortuniaka.
Biuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy


ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

telefony kontaktowe:

PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138