ODDZIAŁ CARITAS
ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ

Oddział Caritas Archidiecezji Poznańskiej przy parafii pw. św. Józefa w Opalenicy niesie pomoc materialną i duchową ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, wśród których dominują rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne, osoby dotknięte chorobą, bezrobociem albo innymi przypadkami losowymi.

Zarząd Oddziału Caritas przy parafii pw. św. Józefa w Opalenicy:
- Ks. prob. Zbigniew Kuźnicki – przewodniczący,
- Teresa Daleszyńska – sekretarz,
- Zbigniew Śmieszchalski.- skarbnik,
- Barbara Jęchorek – członek zarządu,
- Maria Szukała – członek zarządu.

W celu pogłębienia swojej formacji duchowej członkowie naszego Oddziału Caritas corocznie wyjeżdżają na rekolekcje, uczestniczą w dniach skupieniach, jak również szkoleniach organizacyjnych.

Potrzebującym udzielana jest pomoc poprzez: przygotowywanie paczek na Święta Bożego Narodzenia tzw. drzewko z serduszkami, wydawanie żywności i potrzebnych artykułów gospodarstwa domowego, prowadzony jest punkt wydawania odzieży nowej i używanej, organizowanie letniego wyjazdu dla dzieci z ubogich rodzin (od kilku lat do Ośrodka Caritas „Bojanowe Gniazdo” w Zaniemyślu.)

W celu pozyskania środków na rzecz najuboższych i potrzebujących pomocy nasz oddział Caritas podejmuje następujące działania:
- prowadzi zbiórki pieniężne przed kościołem,
- przeprowadza akcję: „Niedzielne wypieki”
- jest współorganizatorem festynów i biesiad parafialnych
- rozprowadza palmy,
- rozprowadza kadzidło i kredę na Święto Trzech Króli,
- rozprowadza świece wigilijne,
- korzysta z ofiar różnych firm, sklepów i zakładów pracy.

Chcesz nieść pomoc razem z nami? Możesz włączyć się poprzez:
- zwiększenie liczby członków naszego Oddziału Caritas i ofiarowanie siebie, swojej pracy i czasu,
- ofiarowanie odzieży (czystej i zdatnej do użycia), obuwia, produktów spożywczych, mebli, sprawnych urządzeń AGD
- wpłacając pieniądze na konto parafii pw. św. Józefa w Opalenicy z dopiskiem CARITAS: nr konta: 56 1020 4144 00006602 0053 4370.

Parafialny Oddział Caritas przy parafii pw. św. Józefa w Opalenicy dziękuje wszystkim Darczyńcom oraz Sponsorom za okazane serce, za wszelką pomoc rzeczową i finansową. Bóg zapłać!Biuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy

ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

KONTO BANKOWE:
56 1020 4144 00006602 0053 4370

TELEFONY KONTAKTOWE:
PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138